ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 98a

Franciszkański Zakon Świeckich w Polsce

Pokój i dobro!

Zapraszamy:

Rok jubileuszowy 800 lat Franciszkańskiego Zakonu Świeckich  

Służmy Panu z radością, bądźmy sługami Jego ludu.
(słowa Jana Pawła II do naśladowców św. Franciszka)

 

 

 

Kontakt: emilianogaj@wp.pl  Aktualizacja: 15.02.2021

projekt: www.atcsites.com