ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 98a

Franciszkański Zakon Świeckich w Polsce

galeria

Zapraszamy:

Uroczystość z okazji 800- lecia FZŚ - Kraków 2.10.2021 r.

 

Franciszkański Zakon Świeckich  obchodzi jubileusz 800- lecia  swego istnienia. Z tej okazji organizowane są różne uroczystości, które przyczyniają się do  lepszego poznania i pogłębienia charyzmatu franciszkańskiego oraz do rozszerzania wiedzy o Franciszkańskim Zakonie Świeckich.

W lipcu  franciszkanie świeccy przybyli na Jasną Górę, aby podziękować Panu za dar powołania  do  zakonu franciszkańskiego oraz zawierzyć  Maryi  Królowej Polski  na nowo  Franciszkański Zakon Świeckich.

2 października franciszkanie świeccy  z całej Polski zgromadzili się  w najstarszym kościele franciszkańskim w Polsce, w bazylice Ojców Franciszkanów w Krakowie.

Uroczystość rozpoczęła się czuwaniem modlitewnym przy  relikwiach błogosławionej Anieli Salawy, które poprowadziła miejscowa wspólnota FZŚ.

Następnie wszyscy zgromadzeni w bazylice wysłuchali programu słowno – muzycznego przygotowanego przez br. Tadeusza Bargiela OFMCap- asystenta narodowego FZŚ oraz br. Tomasza Żaka OFMCap asystenta regionalnego FZŚ  i asystenta MF Tau. Br.Tadeusz Bargiel czytał fragmenty z Pism św. Franciszka a zespół muzyczny śpiewał pieśni franciszkańskie.

Te dwa programy przygotowywały  do uczestnictwa w uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem jego ekscelencji księdza biskupa Damiana Muskusa OFM, który przyjął zaproszenie  franciszkanów świeckich do udziału w obchodach jubileuszowych. Przed rozpoczęciem mszy świętej został odśpiewany hymn franciszkański napisany na jubileusz 800- lecia FZŚ.

Asystent narodowy FZŚ  O. Arkadiusz Czaja OFM  oraz O.Gwardian Piotr Cuber jako gospodarz miejsca powitali jego ekscelencję ks.biskupa Damiana Muskusa  OFM oraz wszystkich zebranych na tej uroczystości Ojców Prowincjałów, asystentów duchowych FZŚ  a także Siostry i Braci FZŚ. W słowach powitania wyrazili radość ze spotkania modlitewnego  i życzyli radosnego przeżycia w jedności z Panem tej uroczystości.

Przełożona narodowa s. Emilia Nogaj powitała również   wszystkich  zgromadzonych na tej uroczystości,  gromadzimy się  po to, żeby  wyrazić Panu Bogu wdzięczność za 800 lat istnienia FZŚ i prosić  o Boże błogosławieństwo oraz  opiekę Królowej Zakonu Serafickiego, św. Franciszka i bł. Anieli Salawy  abyśmy  wzrastali   w duchowości franciszkańskiej  i dawali świadectwo życia Ewangelią Pana Jezusa Chrystusa w dzisiejszym świecie.

Homilię wygłosił ks. Biskup Damian Muskus. Mówił, że siostry i bracia wspominają początek drogi we wspólnocie franciszkańskiej i swoje zafascynowanie życiem św. Franciszka. Nawiązał do odczytanej Ewangelii św. Mateusza. W tym fragmencie Pan Jezus modlił się do Ojca, który objawił wielkie rzeczy ludziom prostym i nieuczonym. Ludzie najmniejsi tego świata są w centrum miłości Pana Boga. To są ci ludzie, którzy idą z prostotą przez życie. Pan Jezus obiecuje pokrzepienie i wskazuje na swoje serce ciche i pokorne. Cechy uczniów Chrystusa to pokora, cichość. Nauka Pana Jezusa jest wciąż aktualna, zachowuje swoją moc, świeżość. Jesteśmy wezwani do życia, jakim żył Pan Jezus. Tą nauką Pana Jezusa zafascynował się św. Franciszek. Pod wpływem tej nauki św. Franciszek zmieniał swoje życie. Jego  duchowość  fascynuje wielu ludzi. Jest to życie w harmonii ze światem iw  braterstwie z wszystkimi. To jest styl, który ludzie chcą wybierać. Wśród  tych ludzi są papieże, biskupi, kapłani oraz ludzie  świeccy. Świadczą oni o ideałach franciszkańskich w swoim środowisku. Trwają i rozwijają się mimo wielu przemian  i zawirowań. Święty Franciszek daje wskazówki , jak należy żyć. Trzeba pytać, jak ideały pokory, ubóstwa, braterstwa wcielać w życie. Ksiądz biskup podał zadania dla franciszkanów świeckich żyjących we współczesnym świecie. Te zadania to solidarność z ubogimi, troska o stworzenia i odpowiedzialność za Kościół.

Święty Franciszek szedł  ludzi opuszczonych, w ich twarzy widział Pana Jezusa, w ich słowach słyszał słowa Chrystusa. Nie mógł więc przejść obojętnie obok ludzi cierpiących. Wyciągał do nich pomocną dłoń.  Dzisiaj też są  ubodzy ludzie i mamy nieść  im pomoc. Trzeba reagować na potrzeby ludzi.

Ksiądz biskup przypomniał słowa św. Franciszka, który nazywał błogosławionym tego, kto tak kocha „swego brata będącego daleko od niego, jak gdyby był z nim” My też powinniśmy stać się błogosławionymi, jeśli okażemy pomoc ludziom potrzebującym, mówił  hierarcha.

Miłość do stworzeń wzywa nas do troski o stworzenia. Mamy być zaczynem do ratowania stworzeń.

Święty Franciszek nie był przeciw Kościołowi. Dzieło odnowy zaczął od siebie i stał się nadzieją dla Kościoła. My też mamy zaangażować się w dzieło odnowy Kościoła. Jest to nasza  wspólna sprawa, aby tworzyć piękniejszy świat dla wspólnego dobra. Św. Franciszek odnowił Kościół. Mamy mieć odwagę marzyć o lepszym świecie i świętym Kościele  oraz spełniać te marzenia jak św. Franciszek, mówił w homilii bp Damian Muskus.

Na zakończenie Eucharystii o. Arkadiusz Czaja OFM i ojciec gwardian Piotr Cuber OFM Conv podziękowali ks. Biskupowi  za przewodniczenie Eucharystii i wygłoszone słowo Boże oraz  Ojcom Prowincjałom i asystentom duchowym FZŚ za udział w tej uroczystości.

Po zakończeniu Eucharystii odbyło się spotkanie przy stole. W czasie tego spotkania siostry i bracia mieli możliwość prowadzić rozmowy braterskie, dzielić się radością z przeżywanego jubileuszu.

Uroczystość była transmitowania  na cały kraj przez telewizję polską  oddział poznański. Dzięki tej transmisji siostry i bracia, którzy nie mogli przybyć do Krakowa mieli możliwość uczestniczyć w tej uroczystości i wspólnie  razem modlić się.

Wyrażam wdzięczność  Panu Bogu za łaskę przeżycia tej uroczystości a następnie ks. bp Damianowi Muskusowi OFM  za przyjęcie zaproszenia do świętowania jubileuszu FZŚ, wszystkim obecnym Ojcom Prowincjałom i asystentom duchowym FZŚ, s. Agacie ofs za zorganizowanie transmisji telewizyjnej oraz wszystkim Siostrom i Braciom za wspólna modlitwę, braterskie spotkanie i radość franciszkańską.

Zostaliśmy  umocnieni duchowo, napełnieni radością i pokojem.

 

część 1 - msza święta z kazaniem (video)
część 2 - świadectwa (video)

 

www.atcsites.com