ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 98a

Franciszkański Zakon Świeckich w Polsce

galeria

Zapraszamy:

Uroczystość z okazji 100-lecia śmierci błogosławionej Anieli Salawy 12.03.2022r.

Artykuł w pdf

www.atcsites.com