ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 98a

Franciszkański Zakon Świeckich w Polsce

galeria

Zapraszamy:

 

Europejskie spotkanie franciszkanów świeckich

Ołdrzychowice Kłodzkie 2022

Po dwóch latach przerwy spowodowanąej pandemią Covid 19 w dniach 22.08 – 27.08 br. odbyło się kolejne spotkanie EUFRA.

Miejscem tegorocznego spotkania był Dom Rekolekcyjny prowadzony przez Siostry Franciszkanki Szpitalne, który znajduje się w Ołdrzychowicach Kłodzkich. Gościnność sióstr franciszkanek, wspaniałe warunki, malownicze otoczenia sprzyjało w przeprowadzeniu EUFRA. To nie jest takie zwykłe spotkanie. Jest to czas formacji, który ma pogłębić duchowość franciszkańską, umocnić wiarę i przyczynić się do poznania sióstr i braci ze wspólnot franciszkańskich z różnych krajów.

Spotkania EUFRA odbywają się od 1978r i są organizowane przez wspólnoty franciszkańskie w różnych krajach. W 2018 roku obchodziliśmy jubileusz 40-lecia  spotkań EUFRA To spotkanie odbyło się w Niepokalanowie w Domu Pielgrzyma Ojców  Franciszkanów. W 2019 roku  byliśmy przyjmowani przez Siostry Braci z FZŚ w Rumunii. Kolejne spotkanie było zaplanowane i przygotowywane w Polsce właśnie w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Franciszkanek w Ołdrzychowicach. Niestety z powodu pandemii i wprowadzonych obostrzeń sanitarnych trzeba było to spotkanie odwołać. Było jedno duże pragnienie, aby się spotkać. Podjęto więc decyzję o zorganizowaniu spotkania EUFRA na platformie internetowej ZOOM.W organizacji tego spotkania online pomógł  Dom Formacyjny diecezji Münster w Freckenhorst.

Ten rok okazał się być lepszym, ponieważ zostały zniesione ograniczenia związane z pandemią i można było odbyć to spotkanie w świecie  rzeczywistym.

Mottem spotkań EUFRA jest hasło: ” Z św. Franciszkiem i św. Klarą w drodze do nowej Europy”.

Pozdrowienie franciszkańskie to pokój i dobro.  Oznacza ono, że za wzorem św. Franciszka, który  kochał Pana Boga, wszystkich ludzi i wszystkie stworzenia, mamy   przyczyniać się do  pojednania i budowania  pokoju  w dzisiejszym świecie. Jest to zadanie bardzo aktualne, ponieważ  na Ukrainie  toczy się wojna, która niesie zawsze z sobą spustoszenie, cierpienie i rozpacz.

W tegorocznym spotkaniu uczestniczyły 23 osoby z Polski, Holandii i Niemiec.

Asystentami duchowymi byli O.Hermann-Josef Schlepütz OFM  i O.Jozafat Gohly OFM.

Każdy dzień rozpoczynaliśmy Eucharystią połączoną z Jutrznią, która była sprawowana w miejscowej kaplicy. Złączeni z Chrystusem, umocnieni Jego Słowem i Ciałem  mogliśmy  przeżywać kolejny dzień.

O. Jozafat Gohly OFM przygotował i wygłosił konferencję  „Życie franciszkanów świeckich Regułą  FZŚ. W konferencji O. Jozafat wskazał na kilka charakterystycznych cech  duchowości franciszkanów świeckich, jakie są zaznaczone w Regule FZŚ. Aby lepiej je zapamiętać, określił te cechy czterema wyrazami zaczynającymi się na literę E:

Evangelium-Ewangelia

Ecclesia-Kościół

Eucaristia-Eucharystia

Exemplum-przykład-świadectwo.

W podsumowaniu O. Jozafat stwierdził, że życie franciszkanów świeckich Regułą FZŚ polega na życiu Ewangelią w łączności z Kościołem, w umocnieniu  Eucharystią, aby dawać przykład innym.

Franciszkański Zakon Świeckich wydał wielu świętych i błogosławionych.

S. Edelgard przedstawiła dwie postacie, bł.Elżbietę  Achler zwaną Dobrą Beth oraz św. Anną Schäffer.

Bł.Elżbieta Achler „Dobra Beth” urodziła się  25 listopada 1386r. w Waldsee. W wieku 17 lat rozpoczęła życia w  pustelni w Reute wraz z czterema innymi siostrami. Uczyniła tak za radą  swojego duchowego kierownika Konrada Kügelin. Prowadziła życie w ubóstwie i na modlitwie według reguły św. Franciszka. Wszystko, co robiła, działo się w głębokiej łączności z ukrzyżowanym Panem Jezusem, w którego cierpienia zanurzała się w czasie modlitwy. Pan Jezus  obdarzył ją stygmatami, które są znakiem szczególnej  Jego miłości. Tą miłością obdarzała wszystkich ludzi, którzy dali jej tytuł „Dobra Beth’. Już za jej życia była czczona i wielu ludzi zwracało się do niej o poradę. Jej kierownik duchowy ksiądz Konrad Kügelin wysłał ją  na praktykę do członka III Zakonu św. Franciszka. Tam pogłębiała swoje umiejętności w zakresie  tkactwa. Kontemplowała życie Jezusa. Głód i ubóstwo nie były jej obce. Otwarta na miłość Bożą  kształtowała  swoją relację z Bogiem w medytacji i pracy, w chwilach samotności ale także w życiu we wspólnocie. Spotykała Boga w małym dzieciątku w Betlejem i kawałku chleba, który zaspakajał jej głód.12 lat żyła bez jedzenia a jedynym jej pokarmem była Eucharystia. Była  zatroskana o jedność Kościoła. Umierła w wieku 34 lat. Ludzie pielgrzymują do jej grobu i znajdują w niej Dobrego Boga.

Święta Anna Schäffer urodziła się 18 lutego 1882r. Wychowała się w prostej rodzinie rzemieślniczej. W dniu swojej pierwszej komunii świętej Anna miała głębokie przeżycie religijne. Napisała  list do Pana Jezusa, w którym złożyła obietnice: ”czyń ze mną, co chcesz. Ja będę czynić pokutę za Ciebie, a jeśli zechcesz, mój Jezu, pozwól mi stać się ofiarą przebłagalną za wszystkie grzechy popełnione wobec Ciebie…” W wieku 16 lat poświęciła  się Matce Najświętszej. Przez całe życie miała bardzo intymną relację z Matka Najświętszą, która pomagała jej wytrwać na drodze cierpienia. Miała również wizjonerskie doświadczenie, które nią głęboko wstrząsnęło. Widziała Pana Jezusa jako dobrego pasterza .Pan Jezus zapowiedział jej długie i trudne cierpienie. 4 lutego 1901r. uległa  wypadkowi w czasie [racy w pralni, który zmienił całkowicie jej plany życiowe. W czasie prania wspięła się na krawędź kotła, aby poprawić rurę przy piecu .Poślizgnęła się i wpadła do kotła z wrzącym ługiem .Długie leczenie w szpitalu nie  przyniosło skutku. Ból jej nie opuszczał. Około dziewięciu lat od wypadku Pan Jezus potwierdził jej w wizji, że przyjął ją jako ekspiację swojego cierpienia. Najwięcej sił czerpała z przyjmowania komunii świętej. Pisała zachęcające listy, przyjmowała gości  i ich prośby, modliła się  za innych. W chwili śmierci  modliła się  słowami: ”Jezu, żyję dla Ciebie”. Zmarła 5 października 1925r.

Uczestnicy EUFRA poznali także  patronkę Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce, którą jest bł. Aniela Salawa, w oparciu o przygotowaną w pięciu częściach prezentację przez O. Andrzeja Romanowskiego OFMCap.  Przedstawione w prezentacji życie bł. Anieli Salawy zrobiło ogromne wrażenie na zagranicznych uczestnikach EUFRA. Poruszyła ich skromność Anieli Salawy, jej pracowitość, pokora oraz oddanie całego swego życia  na służbę Panu Jezusowi  i bliźnim.  Stała się dla nich bliską im osobą  godną propagowania jej  kultu w Europie.

Poza spotkaniami formacyjnymi był czas na dzielenie się swoimi talentami. Zdobione były świece oraz wykonywane różańce. Ozdobiona świeca z symbolami franciszkańskimi została wniesiona w darach w czasie mszy świętej, zapalona i postawiona na ołtarzu. Zapalona świeca jest symbolem Chrystusa, o którym  franciszkanie świeccy mają  świadczyć w świecie.

 Spotkanie EUFRA to także czas na spotkanie z siostrami i braćmi z FZŚ  z  regionu, w którym się to spotkanie odbywa oraz  jest również okazją do poznania historii  i kultury tego regionu. Udaliśmy się  do Wrocławia.  Przez kilka godzin spacerowaliśmy ulicami Wrocławia wraz z przewodnikiem, który pokazał nam najważniejsze miejsca w tym mieście, przedstawił historię  Wrocławia. Następnie   uczestniczyliśmy  w  Eucharystii  w kościele Ojców Franciszkanów  pod wezwaniem św. Antoniego  Padewskiego we Wrocławiu razem z Siostrami i Braćmi wspólnot franciszkańskich regionu wrocławskiego.. Eucharystii przewodniczył prowincjał prowincji św.Jadwigi Śląskiej o.Alart Maliszewski OFM, który również wygłosił homilię w której usłyszeliśmy, że wielu ludzi wierzących jest dzisiaj tylko obserwatorami a nie uczestnikami w życiu Kościoła. Oni albo podziwiają albo krytykują Kościół i pozostają na zewnątrz Kościoła. W Ewangelii Filip powiedział do Natanaela „Chodź i zobacz Pana Jezusa”. Natanael nie zatrzymuje się na obserwowaniu Pana Jezusa, ale staje się  uczestnikiem tego spotkania, gdyż wchodzi w głębszą relację z Chrystusem. To dało mu prawdziwą radość. Nasze franciszkańskie powołanie polega nie tylko na tym, aby zachwycać się Panem Jezusem, ale trzeba Go naśladować i konsekwentnie za nim iść.

Po Mszy św. odbyło się  spotkanie braterskie przy stole z siostrami i braćmi wspólnot franciszkańskich regionu wrocławskiego wraz z przełożoną regionu i radą regionalną  oraz z ojcem prowincjałem i z  asystentami FZŚ.  Był czas na rozmowy, dzielenie się swoimi doświadczeniami z przynależności do FZŚ. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej, serdecznej  atmosferze. Każdy z uczestników otrzymał upominek przygotowany przez miejscową wspólnotę  FZŚ.

 Mieliśmy też możliwość poznania domu zakonnego, w którym mieszkają siostry franciszkanki ,kaplicę zakonną oraz małe muzeum w którym zgromadzono różne eksponaty dotyczące działalności misyjnej sióstr w innych krajach  oraz ich pracy pielęgniarskiej.

Był również czas na spacery po uroczym parku otaczający cały kompleks .Piękna przyroda  zachęcała do medytacji. W ostatni wieczór odmówiliśmy różaniec w języku polskim i w języku niemieckim idąc alejkami w parku przy zapalonych świecach. Modliliśmy się o pokój i zgodę oraz jedność między narodami.

Na koniec przyszedł czas na podsumowanie całego spotkania. Wszyscy uczestnicy EUFRA wyrażali radość z udziału  w tym spotkaniu, poczuli się ubogaceni duchowo. Zgodnie stwierdzili, że nieznajomość  języków obcych nie jest żadną przeszkodą w nawiązywaniu serdecznych kontaktów międzyludzkich zwłaszcza jeżeli opieramy się na duchowości franciszkańskiej.

Dziękuję Panu Bogu za łaskę odbycia spotkania EUFRA. Słowa wdzięczności kieruję do  o. Jozafata OFM i O.Hermanna Josefa OFM za ich asystencję duchową. Dziękuję  o. Alertowi prowincjałpwi prowincji św. Jadwigi Śląskiej  za  przewodniczenie Eucharystii,wygłoszone słowo Boże ioraz za obecność  w czasie spotkania braterskiego. Dziękuję  Siostrze Bożenie  przełożonej regionu wrocławskiego za zorganizowanie spotkania braterskiego. Dziękuję  wszystkim  siostrom i braciom za obecność, braterskie rozmowy i pokazanie typowej, polskiej gościnności.

www.atcsites.com