ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 98a

Franciszkański Zakon Świeckich w Polsce

galeria

Zapraszamy:

XII Kapituła Narodowa FZŚ w Niepokalanowie 21-22.10.2022 r.

Skład Rady Narodowej:

 
  • Przełożona Narodowa s.Emilia Nogaj ofs (Region Poznański)

  • Z-ca s. Joanna Berłowska ofs (Region Warszawski)
  • Sekretarz  br. Jerzy  Czaiński ofs (Region Poznański)
  • Formacja s. Jolanta Bogdanów ofs (Region Poznański)
  • Skarbnik s. Anna Jagosz ofs (Region Olsztyński)
  • Radny MF i RF br. Jarosław Zalewski ofs (Region Łódzki)
  • Radny do kontaktu międzynar. br. Sławomir  Kowalski ofs (Region Warszawski)
  • Z-ca Elizabeth Topash ofs (Region Przemyski)
  • Radny s. Anna Berłowska ofs (Region Warszawski)
  • Radna s. Leokadia Puto ofs (Region Katowicki)

 

XII Kapituła Narodowa Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce

W dniach 21 i 22 października 2022 roku w Niepokalanowie odbyła się XII Kapitula Narodowa FZŚ w Polsce. Niepokalanów okazał się być odpowiednim miejscem na przeprowadzenie kapituły, gdyż jest ono uświęcone przez Niepokalaną Maryję i św. Maksymiliana Marię Kolbego.

Wszyscy Uczestnicy kapituły czuli się w tym świętym miejscu bardzo dobrze, ponieważ byli  pod opieką Maryi, św. Maksymiliana, św. Franciszka oraz bł. Anieli Salawy, której relikwie towarzyszyły nam w czasie trwania kapituły.

Kapitule przewodniczyła Dina Shabalina ofs – członek prezydium Rady Międzynarodowej   oraz  O. Carlos Gines Campos-Julve TOR - asystent generalny FZŚ.

Kapituła rozpoczęła się Eucharystią, której przewodniczył O. Mirosław Bartos, wikariusz Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Warszawie, który wygłosił również homilię. Eucharystię koncelebrowali: asystent generalny FZŚ O. Carlos, Ojcowie asystenci zgromadzeni na kapitule oraz delegat Ojca gwardiana z Klasztoru w Niepokalanowie, który powitał wszystkich uczestników kapituły i życzył  owocnych obrad oraz dobrych wyborów.

O. Mirosław rozpoczął homilię słowami papieża Franciszka: ”Wszystko w Kościele rodzi się z modlitwy, na modlitwie i wszystko wzrasta w modlitwie.” Mówił dalej, że ten czas wyborów trzeba powierzyć Panu Jezusowi, ale nie tylko, bo to jest tylko jakiś czas, jakiś moment. Mamy prosić Pana Jezusa o udzielenie nam wskazówek na czas kadencji. Aby to otrzymać, trzeba odczytać znaki czasu, wsłuchać się w głos Pana Boga i poprosić o zstąpienie Ducha Świętego. Kaznodzieja nawiązał do odczytanej Ewangelii, w której to Chrystus wytyka swoim rozmówcom, że po wyglądzie chmur potrafią określić pogodę, ale mają problemy z życiem duchowym. Dla nas jest to też pewna wskazówka. Ten problem nas też w pewnym sensie dotyczy. Jesteśmy  grzeszni, może nie tak jak ci, którym Pan Jezus wytykał ich błędne postępowanie. My jednak mamy iść głębiej, wyżej, abyśmy odczytywali to, co Bóg chce przez nas uczynić, naszymi rękami, naszym umysłem i naszymi czynami. Szczególnie w tych czasach, w których chce się zniechęcić ludzi do tego, co Boże i co związane z Kościołem. Musimy więc prosić Pana Jezusa i Ducha Świętego o umiejętność prowadzenia ludzi do Jezusa Chrystusa. Nie ma innej drogi do miłosierdzia, do pokoju, do jedności jak tylko przez Jezusa Chrystusa. Mamy tak postępować jak św. Franciszek, który świadczył o Jezusie Chrystusie. Jako chrześcijanie przynależymy do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Norm postępowania trzeba nam szukać w Biblii. Często zastanawiamy się, jak zachować się w danej sytuacji, jaką podjąć decyzję, jak ustosunkować się do danego problemu. Św. Paweł pisze w liście do Filipian, że nasze myśli kierujemy ku wszystkiemu, co prawdziwe i sprawiedliwe, myślimy o tym, co jest piękne, godne pochwały i szlachetne w innych ludziach. I tu nawiązał O. Mirosław do jubileuszu 100-lecia śmierci bł. Anieli Salawy, który obchodzimy. Zwrócił uwagę na jej postawę. Aniela była prawa, otwarta, pełna miłości, pokoju i ofiary. Umiała dostrzec potrzebującego człowieka. Właściwie sama nic nie posiadała, a potrafiła wszystko rozdać. W greckiej filozofii cnota jest uznawana za wspaniałe osiągnięcie ludzkie. W rozumieniu biblijnym cnota nie jest osiągnięciem ludzkim lecz mocą Ducha Świętego. Takimi cnotami żyła bł. Aniela Salawa. Jedną z tych cnót jest  pokora. Bł. Aniela była pokorna. Przeciwieństwem pokory jest pycha, która jest przyczyną ludzkiej tragedii. Pan Jezus mówi: „uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca.” Powszechnie uważa się, że pokora oznacza słabość charakteru, jest wynikiem kompleksu niższości, natomiast prawdziwa pokora nie wie, że jest pokorna. Prawdziwa pokora, która jest owocem Ducha Świętego, jest znakiem zupełnej zależności od Boga, jest uniżeniem się przed mocą Boga oraz przed bliźnim. Prawdziwa pokora polega na stawianiu czoła prawdzie o sobie, o swojej słabości i niepowodzeniach w kontaktach z drugim człowiekiem. Gdy będziemy pokorni, to Bóg da nam takie światło, aby wszystko skończyło się dobrze w kontaktach z drugim człowiekiem.                  

O. Mirosław postawił pytanie: Czy jesteśmy pokorni w kontaktach z Bogiem i z bliźnimi w naszym codziennym życiu? Bądźcie pokorni i łagodni, zachęca św. Paweł. Łagodne postępowanie uśmierza gniew, przynosi miłość, pokój, radość dla samego siebie i dla drugiej osoby. O. Mirosław zakończył homilię tymi samymi słowami, którymi ją rozpoczął. Podkreślił ważność modlitwy, z której wszystko się rodzi i wzrasta. Jeśli będziemy o tym pamiętać, to wszystko będzie wzrastać w dobrym kierunku i osiągniemy cel, zarówno te małe cele jak i ten najważniejszy cel, którym jest uświęcenie siebie i innych.

Msza święta była sprawowana w zabytkowej kaplicy św. Maksymiliana Marii Kolbego.

Po Mszy św. Ojcowie Asystenci, Siostry i Bracia zgromadzili się w sali konferencyjnej i rozpoczęła się część sprawozdawcza kapituły.

S. Emilia Nogaj, przełożona narodowa ostatniej kadencji, przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady Narodowej za okres trzech lat od 2019 do 2022 roku. Podkreśliła, że ta kadencja Rady Narodowej przypadła w trudnym czasie. Był to czas pandemii i związanych z nią ograniczeń, nałożonych obostrzeń, ale także czas niepokoju o przyszłość. Nie było możliwości organizowania spotkań formacyjnych. Dlatego s. Emilia pisała listy, w których zachęcała wszystkich franciszkanów świeckich do pełnego zaufania Panu Bogu, zawierzenia Mu panującej sytuacji i do jednoczenia się na modlitwie.

Mimo tych przeszkód FZŚ przeżywał chwile radości i wspólnego świętowania wielkiego jubileuszu 800 lat istnienia III Zakonu św. Franciszka, a następnie drugi jubileusz 100-lecia śmierci bł. Anieli Salawy. Wszystkie uroczystości jubileuszowe organizowane przez Radę Narodową jak i przez rady regionalne oraz wspólnoty lokalne przyczyniły się na pewno do pogłębienia wiary, duchowości franciszkańskiej oraz więzi braterskich między Siostrami i Braćmi.

Swoje sprawozdanie w formie prezentacji multimedialnej przedstawiła też przewodnicząca Rady Młodzieży Franciszkańskiej, s. Magdalena Adamusik. Prezentacja zawierała relację z wydarzeń, które organizowała Młodzież Franciszkańska. W chwili obecnej do Młodzieży Franciszkańskiej w Polsce zaliczane są trzy wspólnoty regionalne: z Prowincji św. Jadwigi, Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP oraz Prowincji Wniebowzięcia NMP. Wspólnoty posiadają własne cechy szczególne, ale łączy je formacja oparta na duchowości franciszkańskiej. Spotykają się zazwyczaj raz w tygodniu na spotkaniu formacyjnym we wspólnotach lokalnych. Ich wspólnym wydarzeniem jest Franckarnawał, który jest organizowany przez kolejne wspólnoty regionalne. Każda ze wspólnot ma własne rekolekcje wyjazdowe w trakcie letnich wakacji. Starają się wspierać także różne wydarzenia franciszkańskie otwarte dla wszystkich młodych ludzi, w tym Święto Młodzieży na Górze Świętej Anny.

W 2022 roku przedstawiciele Młodzieży Franciszkańskiej z Polski uczestniczyli w Kapitule Międzynarodowej Młodzieży Franciszkańskiej w Meksyku, na której nie tylko poznali wspólnoty z innych krajów, ale także starali się ustalić, jakie wspólne cele ma młodzież i w jaki sposób może wzajemnie się w nich wspierać.

Wieczorem był czas na rozmowę z delegatami Rady Międzynarodowej, o. Carlosem i s. Diną

Pierwszy dzień kapituły zakończył się wspólnie odśpiewanym Apelem Jasnogórskim.

W sobotni poranek uczestnicy kapituły zgromadzili się na Mszy św. w Bazylice  Niepokalanego Poczęcia NMP. W czasie Eucharystii modlili się wszyscy o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego na czas wyborów nowej Rady Narodowej FZŚ w Polsce.

W czasie tej Eucharystii homilię wygłosił O. Arkadiusz Czaja OFM, asystent narodowy, który powiedział, że współczesny świat potrzebuje duchowości św. Franciszka z Asyżu. Święty z Asyżu uczy nas wytrwałości i działania. Święty Franciszek był blisko każdego człowieka, jego spraw codziennych, miał czas, spotykał się z ludźmi, słuchał o ich troskach i radościach. Jest dla nas wzorem. Podobnie i my mamy otworzyć się na współczesne potrzeby ludzi, mamy być blisko drugiego człowieka, blisko jego codziennych trosk i radości. Czasami szukamy różnych metod, aby dotrzeć do serc ludzi z Ewangelią i z Chrystusem pełnym miłości i miłosierdzia. A św. Franciszek pokazał nam najszybszą drogę do serc. Trzeba być z Chrystusem. Taki przykład daje nam patron dnia, św. Jan Paweł II, który był blisko każdego człowieka. Świat potrzebuje świadków wiary. Takimi świadkami byli św. Franciszek i św. Jan Paweł II. Kim jest świadek? To nie jest tylko ten, który naucza, ale to ten, który przeżywa to, co naucza. O. Arkadiusz mówił dalej, że mamy być świadkami wiary, bo tego potrzebuje współczesny świat. Świadek ma świadczyć o swoim wewnętrznym przeżyciu i przekazywać to innym. Dzielić się z innymi swoimi radosnymi przeżyciami, aby ta radość i zachwyt były w sercach drugiego człowieka. I to jest działanie na współczesne trudne czasy. Musimy nieść pokój i dobro. Od nas wymaga się więcej, by ludzie widzieli w nas zachwyt życia duchowością chrześcijańską i franciszkańską. Niech zobaczą naszą miłość do Pana Jezusa, do Matki Bożej i św. Franciszka, a wtedy pociągniemy innych ludzi do Chrystusa. III Zakon O. Arkadiusz określił jako perłę w Kościele, którą trzeba pokazywać na zewnątrz. Trzeba pokazywać nasze piękno, nasze działanie, nasze otwarte serce na potrzeby współczesnego świata. O. Arkadiusz wyraził podziękowanie za naszą modlitwę w intencji kapłanów, która ich ubogaca, uszlachetnia i umacnia w tej wspólnej drodze ku świętości. Homilię zakończył prośbą o dary Ducha Świętego, by On oświecił nasze serca. Dziękował Panu Bogu za dar powołania do życia w duchowości św. Franciszka, który uczy nas pokory, wytrwałości i zaangażowania w ewangelizację.

W godzinach przedpołudniowych odbyła się sesja wyborcza kapituły, której przewodniczyła s. Dina Shabalina z udziałem o. Carlosa.

W wyniku wyborów została wybrana nowa Rada Narodowa Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce, w skład której weszli:

·         Emilia Nogaj ofs – przełożona narodowa FZŚ

·         Joanna Berłowska ofs - zastępca przełożonej narodowej

·         Jerzy Czaiński ofs - sekretarz narodowy

·         Anna Jagosz  ofs - skarbnik narodowy

·         Jolanta Bogdanów – radna ds. formacji

·         Jarosław Zalewski ofs - radny ds. kontaktów z Młodzieżą Franciszkańską

·         Sławomir Kowalski ofs - delegat do Rady Międzynarodowej FZŚ

·         Anna Berłowska ofs – radna narodowa

·         Leokadia Puto ofs - radna narodowa

Członkowie nowo wybranej Rady Narodowej potwierdzili przyjęcie powierzonych im funkcji oraz gotowość podjęcia służby wobec Sióstr i Braci. Przewodnicząca kapituły s. Dina zatwierdziła wybory.

Następie członkowie nowej RN złożyli wyznanie wiary, a s. Dina poprowadziła modlitwę w intencji wybranych członków RN. Asystent generalny O. Carlos wraz z obecnymi Asystentami udzielił błogosławieństwa.

W czasie trwania kapituły pracowała komisja wnioskowa. Członkowie tej komisji zbierali wnioski od Uczestników kapituły, a następnie przedstawili je i poddali pod dyskusję. Po omówieniu zgłoszonych wniosków delegaci w wyniku głosowania przyjęli uchwały i zalecenia do realizacji przez nową Radę Narodową.

Kapituła przebiegła sprawnie, w atmosferze modlitwy i skupienia. Wyrażam wdzięczność  przede wszystkim Panu Bogu za łaskę przeprowadzenia XII Kapituły Narodowej FZŚ. Słowa podziękowania kieruję do Wikariusza Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych  w Warszawie, O. Mirosława Bartosa, za przewodniczenie Eucharystii na rozpoczęcie kapituły i wygłoszoną homilię, Dziękuję wszystkim Ojcom Asystentom FZŚ za ich obecność i dar modlitwy. Dziękuję wszystkim Siostrom i Braciom FZŚ za ich udział w kapitule, za wspólną modlitwę i braterskie rozmowy. W imieniu swoim oraz całej nowo wybranej Rady Narodowej dziękuję za obdarzenie nas zaufaniem i obiecuję, że będziemy się starali sumiennie, gorliwie i odpowiedzialnie wypełniać naszą posługę wobec Sióstr i Braci, aby FZŚ mógł dalej wzrastać.

Życzę nam wszystkim, abyśmy z pomocą łaski Bożej, orędownictwa Matki Bożej, św. Franciszka i bł. Anieli Salawy byli radosnymi świadkami Chrystusami i potrafili swoją postawą prowadzić siebie i innych ludzi drogą ku świętości.

 

com