ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 98a

Franciszkański Zakon ¦wieckich w Polsce

galeria

Zapraszamy:

XXX Ogólnopolska Pielgrzymka FZ¦ na Jasn± Górę 21-22.07.2023 r.

Apel Jasnogórski więcej...

Msza ¶w Jasna Góra więcej...

Biuro prasowe z Jasnej Góry więcej...